Om EVVIVA

Om EVVIVA

Hos oss får alla berörda parter vara delaktiga och medbestämmande inför förändringar i organisationen som påverkar den assistansberättigade och de anställda.

Så som våra kunders trivsel betyder mycket för oss är våra anställdas välmående och trygghet minst lika viktigt. Alla våra anställda är fullt försäkrade genom kollektivavtal.

Vi strävar alltid efter att uppnå den högsta av standard och kvalité på den personliga assistansen. Detta kräver att alla är delaktiga, välinformerade, engagerade och besitter ingående kunskaper om varje persons särskilda behov. Vi kvalitetssäkrar vår verksamhet genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering.

Vårt motto är att personlig assistans ska vara just det orden beskriver – PERSONLIG och INDIVIDUELL!

This entry was posted in Om Evviva. Bookmark the permalink.

Comments are closed.