Nyheter

2012/04/17

Aktuellt !

Tillstånd från Socialstyrelsen

EVVIVA AB har tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans
enligt  9 § 2 LSS  Beslutet gäller från och med 2012-04-17

 

 

EVVIVA