Hem > Om oss

Om oss

Vår vision

Vår vision är att vara det mest betrodda assistansföretaget för varje assistansberättigad och ta vara på dess sanna potential — allsidig tillgång till kunskap och ett fulländat deltagande i samhället — för att driva en ny era av självständighet som genererar ett långsiktigt värde och positiva sociala avtryck. Tillsammans med de som delar vår vision vill vi skapa det självklara personliga assistans alternativet för människor med funktionsnedsättningar.

Främja din egenmakt

Evivva är ett assistansföretag med syftet att utveckla en personlig assistans tillsammans med dig och främja individer med funktionsvariationers levnadsförhållande i samhället. Vår bästa egenskap är ett mångsidigt team som präglas av erfarna, professionella och kunniga individer. Genom deras hårda arbete, passion och engagemang driver vi tillsammans kontinuerligt företaget framåt, för att ge så många som möjligt ett individuellt högkvalitativt anpassat stöd. Vi är oerhört stolta över att dagligen få arbeta med att motverka stigmatiseringen av personer med funktionsnedsättningar och stärkandet av allas rätt att bli en fulländad medborgare.

Salih Sabah, VD

Med våra diversifierade bakgrunder och stora räckvidd kan vi erbjuda den bästa kombinationen av en djup sektorkompetens och en beprövad förmåga att snabbt förstå kunders behov, som ger oss möjligheten att skräddarsy en högklassig personlig assistans. Vidare är vi måna om våra anställdas välmående och trygghet och erbjuder därmed full försäkring.

Vår företagskultur är långsiktig och har genom åren handlat mycket om att bygga solida relationer. Detta har varit möjligt på grund av att alla anställda är genomgående delaktiga, engagerade och besitter ingående kunskaper om vad som krävs för att tillgodose varje persons särskilda behov. Tillsammans kvalitetssäkrar vi vår verksamhet genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering.

På uppdrag av Evivvas styrelse och tillsammans med våra anställda runt om i Sverige, ser vi fram emot att hjälpa dig och dina anhörigas rätt att leva ett självständigt liv.

Jobba Med Oss

Evviva förenklar tillgången till en mer individuell, personlig och högkvalitativ personlig assistans.

Vårt mål är att skapa en meningsfull personlig assistans som stärker den assistansberättigade integrering i samhället och hens personliga utveckling. För att göra detta, har vi samlat människor med bred kompetens och diversifiereade bakgrunder. Vidare, erbjuder vi en intern utbildning med fokus på att leverera en assistans som maximalt ser till kundernas behov.

Förmåner

Vi erbjuder en organisation där utrymmet ges för alla berörda parter att vara delaktiga i utformandet av tänkbara förändringar som både rör de assistansberättigade och anställda. Det övergripande målet är att upprätthålla en hållbar arbetsmiljö, där ingen personlig assistent riskerar sin psykiska eller fysiska hälsa. Evviva värnar om anställdas frisknärvaro och har därmed rätten att ta del av friskvårdsbidrag. Därtill är alla våra anställda försäkrade i enligheten med gällande avtal. Vi erbjuder även handledning och fortlöpande utbildning.