Hem > Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad är personlig assistans, vem är berättigad och hur ansöker man om det?

Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har den som har en varaktig och omfattande funktionsnedsättning rätt till assistans. Om du tror att du är eller någon anhörig är berättigad till personlig assistans så kan du ansöka om detta hos din kommun och/eller Försäkringskassan. Följande grupper ingår i de tre personkretsarna.

 1. Person med utvecklingsstörning och autism eller autistiska drag som har uppkommit vid födelse
 2. Personer med betydande och bestående funktionsnedsättning och hjärnskador vid vuxen ålder orsakat av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning som inte kan tillskrivas till åldrande och medför stora svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed förutsätter omfattande behov av stöd och service.

Vad innebär funktionshinder och funktionsnedsättning?

Funktionshinder syftar inte på egenskaper hos den individuella personen, utan en hindrande miljö. Exempel på detta är avsaknaden av möjligheten att arbeta, vistas i offentliga utrymmen. Funktionsnedsättning avser en minskning i en persons fysiska eller psykiska funktionsförmåga.


Hur skiljer man mellan sjukdom, funktionshinder och funktionsnedsättning?

I många fall innebär en funktionsnedsättning ett tillstånd som varar under hela livet och begränsar den drabbades möjlighet att leva ett självständigt liv.

Vilken typ av funktionsnedsättning behövs för att vara berättigad till personlig assistans?

Funktionsnedsättning hos människor är väldigt olikartad, vissa kan leva ett nästintill fulländat självständigt liv, medans för andra är personlig assistans helt avgörande för att leva ett anständigt liv.

 • Lär mer om funktionsnedsättning här
 • Lär mer om din rätt till assistans
 • Ansök om assistans

Vad innebär personlig assistans och hur funkar det?

En betydande funktionsnedsättning, där du har problem med att få din vardag att fungera, kan innebära att du har rätt till personlig assistans. Det kan betyda att en eller ett flertal assistenter biträder dig att uppfylla grundläggande behov (t.ex. på – och avklädnad, mattintag och personlig hygien) eller hjälper dig delta i olika aktiviteter (t.ex. arbete, fritidsaktiviteter, umgänge med familj). Du själv väljer vem som ska assistera dig, vad hon/han ska hjälpa dig med och hur den assistansen utförs. Målet med personlig assistans är att förbättra dina levnadsvillkor och främja din självständighet.

 • Lär mer om personlig assistans
 • Lär mer om din rätt till assistans

Vem reglerar rätten till personlig assistans?

Det regleras enligt LSS och för att få tillgång behöver du ge intyg på att du ingår i en av tre personkretsar och har rätt till att få hjälp med grundläggande behov.

Det finns fem grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans:

 • Hjälp med på – och avklädnad
 • Mattintag
 • Kommunikation med andra människor
 • Hjälp med personlig hygien
 • En annan typ av hjälp, där ingående kunskap krävs om personens funktionsnedsättning

Vad är kostnaden för personlig assistans?

Kostnaden av personlig assistans hanteras antingen av Försäkringskassan eller kommun beroende på uppskattningen av ditt behov.

 • Lär mer om personlig assistans på Försäkringskassans hemsida
 • Kontakta Evivva för en kostnadsfri LSS – rådgivning
 • Bli kund hos Evivva