Hem > Byta Assistansbolag för närstående

Byta Assistansbolag för närstående

Att byta assistansbolag för dig eller din närstående är enkelt och kostnadsfritt. Är du idag beviljad personlig assistans men bedömer att din nuvarande assistansutövare inte uppfyller din eller en anhöriges behov?

Som assistansberättigade behåller du alltid rätten till ett fulländat liv, där dina behov tillgodoses. Upplever du att din aktuella assistansutförare inte lever upp till din kravprofil kan det vara lägligt att byta anordnare.

Hur byta assistansbolag?

Det finns en bild att det är svårt och krångligt att byta assistansutövare, men detta är inte alls fallet. LSS lagen för personlig assistans är utformat utifrån den assistansberättigat behov, därav har alla assistansbolag en skyldighet att följa dessa villkor. Skulle din personliga assistansen med din nuvarande assistansutövare inte fungera eller inte uppfylla dina behov, har du alltid rätten att kostnadsfritt byta anordnare.

Boka ett förutsättningslöst möte


Vi svarar gärna på era frågor. Lämna era uppgifter, så kontaktar vi er eller ring oss för att boka ett möte.

08 - 21 21 11

  Vår Inverkan
  Isak, som tar emot personlig assistans i Stockholm
  Nina, Ishaks mamma "Jag vill det bästa för mitt barn som har multifunktonsnedsättning och därför har jag valt Evviva som ska ombesörja mitt barns personliga assistans." Läs mer
  Djurgården Lions "Innebandyplanen blir lite som en frizon där varje individ får vara sig själv utan att den ifrågasätts, vilket är verkligheten för många spelare." Läs mer

  Det är enkelt och kostnadsfritt att byta assistansbolag

  1. Kontakta oss

  Kontakta oss på telefon 08-21 21 11, via e-post på kontakt@evviva.se eller använd formuläret för att sätta upp ett möte redan idag. Tillsammans bokar vi ett möte, där vi först presenterar oss själva samt lyssnar på dina behov och förutsättningar. Som anordnare är det väldigt viktigt för oss att du förmedlar vad du eftersträvar i din assistans så att vi personligt kan utforma och utföra din assistans utifrån dina önskemål.

  Det här informationsbytet utgör sedan grunden till det förslag vi presentar på hur vi konkret kan förbättra din nuvarande personliga assistans.

  Boka ett förutsättningslöst möte Byta assistansbolag

  2. Säg upp tidigare anordnare och teckna avtal med Evviva

  Om du sedan kommer fram till att det presenterade förslaget stämmer överens med dina önskemål kring hur din assistans ska bedrivas, skickar du en skriftlig uppsägning till din nuvarande anordnare innan du tecknar ett avtal med oss.

  Vi står alltid till hands att hjälpa dig med denna skriftliga uppsägning samt sköter allt administrativt som har att göra med din personliga assistans och håller kontakt med den aktuella uppdragsgivaren, t.ex. Försäkringskassan eller berörda kommun.

  Boka ett förutsättningslöst möte

  Vill du behålla tidigare assistanter?

  Skulle du vilja behålla en eller flera av de assistenter som arbetar för dig idag så tecknar vi anställningsavtal med dessa. Om detta inte är fallet hjälper vi dig att rekrytera ny personal utifrån dina önskemål.

  Den eventuella uppsägningstiden varierar mellan olika assistansutövare, men så fort den har löpt ut är vi din nya anordnare. Vi har som rutin att anordna ett uppstartmöte i slutet av uppsägningstiden för att göra övergången så smidig som möjligt. Tex. utformar vi en genomförandeplan samt stämmer av hur du vill att schemat för dina assistenter ska se ut.

  Varför byta assistansbolag till Evviva Assistans?

  Vi på Evviva eftersträvar alltid att anordna en assistans som är personligt utformad. Vår tro är att den assistansberättigades levnadsförhållande bygger på att skapa en assistans som utgår utifrån hennes/hans individuella behov.

  Som anordnare har vi en bredd kompetens och erfarenhet av att bedriva personlig assistans samt besitter en väldigt kunnig och mångsidig personal med olikartade bakgrunder. Det här ger oss möjligheten att tillsammans utforma en högkvalitativ personlig assistans som alltid har just dina behov som utgångspunkt.

  Vi arbetar alltid långsiktigt och eftersträvar att bygga solida relationer med våra kunder. Därmed ser vi alltid till att kvalitetssäkra verksamheten genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering av din assistans, vilket tryggar kvaliteten av din assistans.

  Byta assistansbolag till Evviva Assistans

  Detta är vi bra på

  • Vi har god kompetens i olika diagnoser som utvecklingsstörning, autism m.m.
  • Vi är engagerade
  • Vi är alltid närvarande
  • Vi arbetar på ett prestigelöst sätt med hög tillgänglighet både för kund och personal
  • Vi erbjuder relevant handledning med alla medarbetare
  • Vi är bra på att rekrytera lämpliga assistenter utifrån den assistansberättigades önskemål
  • Vi erbjuder även juridisk konsultation vid behov, t.ex. utökning av assistanstid eller en annan typ av förändring i ditt nuvarande beslut

  Boka ett förutsättningslöst möte